Reciclem Barcelona


Introducció al reciclatge

El reciclatge és l'acció de reprocessament de parts o elements d'un article, tecnologia, o aparell que en arribar al final de la seva vida útil pot ser reutilitzat. Les fases bàsiques del reciclatge són la utilització dels residus, el seu procés o la fabricació a altres productes, els quals podran ser reciclats ells mateixos.

El reciclatge implica el processament de materials utilitzats perquè puguin ser productes nous per evitar malbaratament de materials potencialment útils, per reduir el consum de primeres matèries fresques, per reduir ús d'energia, per reduir contaminació atmosfèrica i contaminació de l'aigua, i per abaixar emissions de gas hivernacle en comparació amb la producció.

Els contenidors: Model 5 fraccions


El model de recollida selectiva de 5 fraccions és el més habitual a Catalunya. La majoria de municipis i ens locals de Barcelona disposen de 5 contenidors on llençar els residus que generen, bé sigui al carrer, bé sigui pel sistema porta a porta: el groc pels envasos lleugers, metàl·lics i brics; el verd pels envasos de vidre, el blau pel paper i cartró, el marró per la fracció orgànica i el gris per la fracció resta. En els municipis que tenen implantat aquest model, els residus que no poden llençar-se en cap d'aquests contenidors, hi ha establerts altres sistemes de recollida, com ara les deixalleries fixes o mòbils a les grans ciutats, la recollida a domicili de la poda o dels residus de gran volum.

El contenidor groc: Envasos

El contenidor verd: Vidre

El contenidor blau: Cartró i paper

El contenidor marró: Orgànic

El contenidor gris: RebuigQuè puc llençar

a cada contenidor?

Envasos plàstics de tot tipus (iogurts, aigua, detergents, lleixiu, bosses, etc.), llaunes de conserves i refrescos, brics, tapes metàl·liques, safates de porexpan, paper d'alumini…

NO

Esprais plens, pots metàl·lics de pintures o productes químics, pneumàtics, petits electrodomèstics i productes d'informàtica que contenen tinta.

Ampolles de vidre, pots de conserves, de melmelades o de salses… que estiguin buits.

NO

Els taps de les ampolles i els pots, bombetes, fluorescents, ceràmica, els pots buits que hagin contingut medicaments, miralls o vidre armat (amb petits filferros interiors)

Entre altres, capses de cereals, capses de cartró, galetes i fruites seques, envasos de paper, sobres d'aliments sense embolcalls d'alumini, diaris, revistes, capses de sabates, papers d'embolicar regals i la publicitat que trobem a les bústies.

NO

Tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, fotografies… Qualsevol d’aquests residus redueix la qualitat del paper reciclat resultant.

Restes de verdura, fruita, peix, carn i ossos, marro de cafè, restes d'infusions, menjar sòlid en mal estat, restes de flors i plantes, serradures de fusta natural, closques de fruita seca, ous i marisc, taps de suro, paper de cuina, tovallons de paper usats…


Burilles, compreses, bolquers, pols d'escombrar, paper transparent, cotó fluix, bolígrafs, llapis usats, fregalls…